അനിൽ തോമസ്

Anil Thomas
Anil Thomas
സംവിധാനം: 3
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

സംവിധായകൻ. ക്രൈം സ്റ്റോറി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളസിനിമാ രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.