വമിഖ ഗബ്ബി

Wamiqa Gabbi

പഞ്ചാബി ചലച്ചിത്ര നടി വാമിഖ ഗബ്ബി. പഞ്ചാബിലെ ചണ്ഡീഗഡ് ആണ് സ്വദേശം. അച്ഛൻ ഗോവർദ്ധൻ പഞ്ചാബിലെ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ്. അമ്മ രാജ്കുമാരി. പഞ്ചാബിലെ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്നും ബിഎ കമ്മ്യുണിക്കേറ്റിവ് ഇംഗ്ലീഷ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാമിഖ.