ഷൈജു എൻ

Shaiju N
സംവിധാനം: 1

സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്നും ബിരുദമെടുത്ത ശേഷം മാധ്യമ രംഗത്ത്‌ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷൈജു എൻ . 'വെയിലും മഴയും' സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു