ശരത് ബാലന്‍

Sarath Balan
Sarath Balan
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

ഒരു വടക്കൻ സെൽഫി ചിത്രത്തിന്റെ കഥ ശരത് ബാലന്റേതാണ്