ദർബാർ

Darbar

22 kharaharapriya janya
ഖരഹരപ്രിയ ജന്യം
Aa: S R2 M1 P D2 N2 S
Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 പാടി തൊടിയിലേതോ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര ആറാം തമ്പുരാൻ