മനോജ്‌ ആലുങ്കൽ

Manoj Alunkal
Manoj Alunkal
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

മനോജ്‌ ആലുങ്കൽ, 'ഇതിനപ്പുറം' സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ