മുരളി മധുമുരളി

മുരളി മധു മുരളി

മധുമുരളി മാദക മുരളി

മധുമഴ ചൊരിയും മുരളി (മുരളി..)

 

 

രാധിക തൻ മൃദുമാനസ മലരിൽ

രാഗമരന്ദം വീശിയ മുരളി

ഗോപീ ജനമനമോഹന മുരളി

ഗോകുലപാലന്റെ മായാ മുരളി

മുരളി...മുരളി.. (മുരളി..)

 

തത്ത്വങ്ങളഖിലവും കർത്തവ്യ വിമുഖനാം

പാർത്ഥനു നൽകിയ വേദാന്ത മുരളി

പാരിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാവന ധർമ്മത്തിൻ

പാലാഴിയൊഴുക്കും ഭഗവാന്റെ മുരളി

മുരളി...മുരളി.. (മുരളി..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Murali Madhu Murali

Additional Info