ഹരിവരാസനം കേട്ടു മയങ്ങിയ

Year: 
1988
Harivarasanam kettu
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ഹരിവരാസനം കേട്ടു മയങ്ങിയ

Harivarasanam Kettu Mayangiya...! Ayyappa Gaanangal Vol.8 (1988). (Prajeesh)