* തലതെറിച്ചൊരു ആൾക്കൂട്ടം

....

Mariyam Vannu Vilakkoothi Official Lyric Video | Thala Therichoru Aalkkoottam | Jenith Kachappilly