ഇലകൊഴിയും ശിശിരത്തില്‍ - F

ഇലകൊഴിയും ശിശിരത്തില്‍
ചെറുകിളികള്‍ വരവായി
മനമുരുകും വേദനയില്‍
ആണ്‍കിളിയാ കഥ പാടി
മറഞ്ഞുപോയീ ആ മന്ദഹാ‍സം
ഓര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം ഓര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം (ഇലകൊഴിയും...)

ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നവുമായ്
ഒരു നുള്ളു മോഹവുമായ്
ഇണക്കിളി ഈ നെഞ്ചില്‍ പറന്നു വന്നു
പൂക്കാലം വരവായി മോഹങ്ങള്‍ വിരിയാറായ്
അവളതിനായ് ആ കൂട്ടില്‍ തപസ്സിരുന്നു
എരിഞ്ഞു പോയീ....
രാപ്പാടിപ്പെണ്ണിന്‍ കനവുകളും
ആ കാട്ടുതീയില്‍
പ്രേമത്തിന്‍ മധുരിമയും
വിരഹത്തിന്‍ കണ്ണീരും
രാപ്പാടി രാവുകളില്‍ തേങ്ങിയോതി
വര്‍ഷങ്ങള്‍പോയാലും
ഇണ വേറെ വന്നാലും
ആ ശിശിരം മായുമോ ഓര്‍മ്മകളില്‍
മറക്കുവാനാകുമോ ആ ദിവ്യരാഗം
ആദ്യാനുരാഗം ജന്മങ്ങളില്‍
(ഇലകൊഴിയും...)

Malayalam Romantic Film Song | Ilakozhiyum Sisirathil | Varshangal Poyathariyathe | KS Chithra