മഴയാണ് പെണ്ണേ

മഴയാണു പെണ്ണേയെൻ മനസ്സാകെ
മഴയാണു പെണ്ണേയെൻ മനസ്സാകെ
മഴയാണു പെണ്ണേയെൻ മനസ്സാകെ
മഴയാണു പെണ്ണേയെൻ മനസ്സാകെ
ആ മഴയത്തു നീയിളം തീയായി വന്നാലെൻ  
മനമാകെ തെളിയുമെൻ കണ്ണാളേ ...
മഴയാണു പെണ്ണേയെൻ മനസ്സാകെ

തീയാണ് ചെക്കാ എൻ മനസ്സാകെ
തീയാണ് ചെക്കാ എൻ മനസ്സാകെ
ഈ തീരത്തു നീയിളം മഴയായെൻ വന്നാലെൻ
മാനമാകെ കുളിരുമെൻ പുന്നാരേ  
തീയാണ് ചെക്കാ എൻ മനസ്സാകെ
ആ .....

പൂവരശ്ശ് പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ
പൊന്നാര്യൻ കൊയ്യുന്ന പെണ്ണെ
കളിവഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിലെന്നെ നീ
കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നതെന്തേ
മഴയാണു പെണ്ണേയെൻ മനസ്സാകെ

* Copying and posting lyrics from M3db to other similar websites is strictly prohibited. Lyrics are subject to copyright @ M3DB.COM

Mazhayanu Penne Official Video Song HD | Film Vallikkettu | Panthalam Balan | Athira Murali