സീതാദേവി സ്വയംവരം ചെയ്തൊരു

സീതാദേവി സ്വയംവരം ചെയ്തൊരു
ത്രേതായുഗത്തിലെ ശ്രീരാമന്‍
കാല്‍‌വിരല്‍ കൊണ്ടൊന്നു തൊട്ടപ്പോള്‍ പണ്ട്
കാട്ടിലെ കല്ലൊരു മോഹിനിയായ്
(സീതാദേവി..)

അതുകൊണ്ട്?
എനിക്കു പേടിയാകുന്നു
എന്തിന് ?

ഏതോ ശിൽ‌പ്പി ഒരിക്കല്‍ നിര്‍മ്മിച്ചൊരീ
ചേതോഹരാംഗിതന്‍ രൂപം
നിന്‍ നഖം കൊണ്ടപ്പോള്‍ ഉയിരിട്ടുവോ - അന്ന്
നിന്നിലെ മോഹങ്ങള്‍ കതിരിട്ടുവോ

ഈ പ്രതിമ നീയാണ് ശില്‍പ്പി ഞാനും - നോക്കൂ

കല്ലില്‍ കൊത്തിവെച്ച കവിതേ - നിന്റെ
കനകച്ചിലങ്ക കിലുങ്ങിയതെങ്ങിനെ
കല്ലില്‍ കൊത്തിവെച്ച കവിതേ - നിന്റെ
കനകച്ചിലങ്ക കിലുങ്ങിയതെങ്ങിനെ..
മാറിടം തുടിയ്ക്കും പ്രതിമേ - നിന്റെ
മേലാസകലം തളിരട്ടതെങ്ങിനെ

പൂമെയ്യണിഞ്ഞുവന്നൊരഴകേ - എന്നെ
പുളകങ്ങള്‍ കൊണ്ടു പുതപ്പിക്കുകില്ലയോ
പൂമെയ്യണിഞ്ഞുവന്നൊരഴകേ - എന്നെ
പുളകങ്ങള്‍ കൊണ്ടു പുതപ്പിക്കുകില്ലയോ
മന്മഥന്‍ വിടര്‍ത്തും മലരേ - നിന്റെ
മായാചഷകം എനിക്കുള്ളതല്ലയോ

സീതാദേവി സ്വയംവരം ചെയ്തൊരു
ത്രേതായുഗത്തിലെ ശ്രീരാമന്‍
കാല്‍‌വിരല്‍ കൊണ്ടൊന്നു തൊട്ടപ്പോള്‍ പണ്ട്
കാട്ടിലെ കല്ലൊരു മോഹിനിയായ്

 

Seetha Devi... | Malayalam Old Classic Movie | Vazhve Mayam | Movie Song