അഷ്ടമംഗല്യ തളികയുമായി വരും

അഷ്ടമംഗല്യ തളികയുമായ് വരും
അരുന്ധതീ നക്ഷത്രമേ
ആശകളാകേ പൂവണിഞ്ഞീടുവാൻ
അനുഗ്രഹിക്കൂ നീയെന്നെ (അഷ്ടമംഗല്യ..)

ഏകാന്ത ഹൃദയ വിപഞ്ചിക മീട്ടിയ
മൂകാനുരാഗവുമായ്
ഈ വഴിത്താരയിൽ നില്പൂ ഞാൻ
അഞ്ജാത ദേവദൂതനെ തേടി
ദേവദൂതനെ തേടി  (അഷ്ടമംഗല്യ)

ഹേമന്ത രജനികൾ പുൽകി വിടർത്തിയ
രോമഹർഷവുമായി
പ്രേമാർദ്ര മാനസൻ പ്രാർഥന കേട്ടെന്റെ
പ്രാണനാഥനായ് വരുമോ
പ്രാണനാഥനായ്  (അഷ്ടമംഗല്യ)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ashtamangalya

Additional Info