ആരോരുമില്ലാത്തൊരീ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
ആരോരുമില്ലാത്തൊരീ സദനത്തില്‍  ആരുകൊളുത്തിയീ ശരറാന്തല്‍ (2) മൂകത മൂടിയൊരിടനാഴികളില്‍ ഹാ...(2) ആരുടെ നൂപുര മണിനാദം                      (ആരോരുമില്ലാത്ത)   തൂമഞ്ഞുതിരും താഴ്വാരങ്ങള്‍  തിരിവെച്ചകലേ താരാപഥവും (2) ആരാണാരാണീ ചൈത്രരാവില്‍ ആ... (2) പ്രേമസുരഭിയാം പൂങ്കുടിലില്‍                     (ആരോരുമില്ലാത്ത)   താനേയുതിരം നാദശതങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ പെയ്യും രാഗാലാപം (2) ആരോ ആരോ വരുമെന്നോര്‍ത്തീ ആ  ആരാണാരോ വരുമെന്നോര്‍ത്തീ  വാതില്‍ തുറന്നീ പാതിരാവില്‍                  (ആരോരുമില്ലാത്ത)