കെ പദ്മകുമാർ

K Padmakumar

കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ചു.പേരൂർക്കട സ്വദേശിയാണ് കെ പദ്മകുമാർ