ഹൈദരാലി

Hyderali
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

ഹൈദരാലി, അനു മോഹനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി പിയാനിസ്റ്റ്‌ മലയാള സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു കൊണ്ട് സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു