ഗൗരി ജി കിഷൻ

Gouri G Kishan

തമിഴ് ഹിറ്റ് ചിത്രമായ 96 ലൂടെ ശ്രദ്ധേയായ ഗൗരി ജി കിഷൻ. പ്രിൻസ് ജോയ് സംവിധാനം ചെയ്ത "അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണിയിലൂടെ മലയാളചലച്ചിത്രലോകത്തേയ്ക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു