ഗൗതം മോഹൻ

Gautham Mohan

സന്തോഷ്‌ ശിവന്‍റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്ന ഗൗതം മോഹന്‍. ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഹാപ്പി ബെർത്ത്ഡേ