ഈലം

Eelam
Tagline: 
The lost civilization
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 

തമ്പി ആന്റണി, കവിത നായർ എന്നിവരെ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി വിനോദ് കൃഷ്ണ കഥയും തിരക്കഥയും എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം" ഈലം"