ഡോ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്

Dr Sebastian Joseph

 

ആലുവ യു. സി കോളേജിലെ ചരിത്ര വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ആണ്

ഹിസ്റ്ററിയിൽ ട്രിപ്പിൾ സ്വർണ്ണമെഡൽ ജേതാവായ ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്, കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എം എ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നാം റാങ്കോടെ പാസായ ആളാണ്. എം ജി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബി.എ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ മൂന്ന് സർവകലാശാലകളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതായിരുന്നു' 

സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള അക്കാദമിക് സന്ദർശനത്തിനായുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിന്റെ ചാൾസ് വാലസ് ഗ്രാന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. കോളേജിൽ ചേർന്നതിനുശേഷം, സിംബയോസിസ്, ഇന്റർ-ലെക്ചർ സീരീസ്, കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാലുള്ള സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെ ശേഖരം തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും കോളേജിലെ സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിം യു-സ്കാപ്പ്സ് രചിക്കുകയും ചെയ്തു.  ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസ്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസ്, വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര, ദേശീയ സെമിനാറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഫറൻസുകളിൽ പരിസ്ഥിതി ചരിത്രം, വാമൊഴി ചരിത്രം, ചലച്ചിത്ര ചരിത്രം, കുടുംബ ചരിത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള റിസോഴ്‌സ് പേഴ്‌സൺ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അവലംബം : https://sebastianjoseph.uccollege.edu.in/

ജെല്ലികെട്ടിന്റെ ചരിത്രപാഠങ്ങൾ എന്ന ചലച്ചിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന് 2019-ലെ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡിൽ ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമർശത്തിനു അർഹനായിട്ടുണ്ട്