സി വി പ്രേംകുമാർ

CV Premkumar
CV Premkumar
സംവിധാനം: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

നാടക, മിനിസ്‌ക്രീന്‍ രംഗത്ത്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സി വി പ്രേംകുമാര്‍