മേക്കുന്നേല്‍ ഫിലിംസ്

Title in English: 
Mekkunnel Films

മേക്കുന്നേല്‍ ഫിലിംസ്.

വിന്‍സെന്റ് മേക്കുന്നേലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സിനിമാ നിര്‍മ്മാണ കമ്പനി. ഫീമെയില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ എന്ന ചിത്രം ഈ ബാനറിന്റെ പേരിലാണ് നിര്‍മ്മിച്ചത്.

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
മൂരി അനീറ്റ അഗസ്റ്റിൻ 2021