അല്ലിയാമ്പല്‍ കടവിലന്നരയ്ക്കു വെള്ളം - പ്രവീൺ

അങ്ങനെ കുറച്ചു നാളുകള്‍ക്കു ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഗാനം പാടാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.... ഈയിടെ വാങ്ങിച്ച മൈക്ക് വെച്ച് ഉള്ള ഒരു ആദ്യ പരീക്ഷണം.... അപ്പൊ തുടക്കം ഒരു പഴയ (എന്നാല്‍ പുതിയ) ഒരു ഗാനത്തില്‍ നിന്നാവാം എന്ന് കരുതി.... റോസി എന്നാ ചിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം... എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ട്ടപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു... നിരൂപണങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു...


ചിത്രം : റോസി / ലൗഡ് സ്പീക്കര്‍
രചന : പി. ഭാസ്ക്കരന്‍
സംഗീതം : ജോബ്‌
കവര്‍ : പ്രവീണ്‍ കെ. നായർ
മിക്സിംഗ് & മാസ്റ്ററിംഗ് : ബാബു എന്‍. എം.

അല്ലിയാമ്പൽ കടവിൽ

അല്ലിയാമ്പല്‍ കടവിലന്നരയ്‌ക്കു വെള്ളം - അന്നു
നമ്മളൊന്നായ്‌ തുഴഞ്ഞില്ലേ കൊതുമ്പുവള്ളം 
നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിന്‍വെള്ളം - അന്നു
നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിന്‍വെള്ളം...

താമരപ്പൂ നീ ദൂരെ കണ്ടു മോഹിച്ചു 
അപ്പോള്‍ താഴെ ഞാന്‍ നീന്തി ചെന്നു പൂവ് പൊട്ടിച്ചു 
പിന്നെ തണ്ടൊടിഞ്ഞ താമര ഞാന്‍ കൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍ 
പെണ്ണെ നിന്‍കവിളില്‍ കണ്ടു മറ്റൊരു താമരക്കാട്...
പെണ്ണെ നിന്‍കവിളില്‍ കണ്ടു മറ്റൊരു താമരക്കാട്...

അല്ലിയാമ്പല്‍ കടവിലന്നരയ്‌ക്കു വെള്ളം 
അന്നു നമ്മളൊന്നായ്‌ തുഴഞ്ഞില്ലേ കൊതുമ്പുവള്ളം 
നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിന്‍വെള്ളം... 

കാടു പൂത്തല്ലോ ഞാവല്‍ കാ പഴുത്തല്ലോ 
ഇന്നും കാലമായില്ലേ എന്റെ കൈ പിടിച്ചീടാന്‍...
കാടു പൂത്തല്ലോ ഞാവല്‍ കാ പഴുത്തല്ലോ 
ഇന്നും കാലമായില്ലേ എന്റെ കൈ പിടിച്ചീടാന്‍...
അന്ന് മൂളിപ്പാട്ട് പാടിത്തന്ന മുളം തത്തമ്മേ 
ഇന്നീ ആളൊഴിഞ്ഞ കൂട്ടിലെന്തേ വന്നു ചേരാത്തൂ...
ഇന്നീ ആളൊഴിഞ്ഞ കൂട്ടിലെന്തേ വന്നു ചേരാത്തൂ...

അല്ലിയാമ്പല്‍ കടവിലന്നരയ്‌ക്കു വെള്ളം 
അന്നു നമ്മളൊന്നായ്‌ തുഴഞ്ഞില്ലേ കൊതുമ്പുവള്ളം 
നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിന്‍വെള്ളം 
നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിന്‍വെള്ളം...

Film/album: 
Music: