അതുൽ ശ്രീവ

Athul Sreeva

മീഡിയ വണ്‍ ചാനലിലെ കോമഡി സീരിയലായ എം 80 മൂസയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അതുൽ ശ്രീവ. ആദ്യ ചലച്ചിത്രം സാരഥി

Athul Sreeva