പിന്നണി‌വാദ്യം

Displaying 1 - 100 of 415
നാദസ്വരം
ഫ്ലൂട്ട്, നാദസ്വരം
അച്ചുത് ജയഗോപാൽ, ഗിറ്റാർസ്, ബാഞ്ചോ
കീബോർഡ്, ബാക്കിംഗ് വോക്കൽ
ഫ്ലൂട്ട്
പെർകഷൻ
പെർകഷൻസ്
അനന്ദു, ഡോലക്
ചെല്ലോ
സ്ട്രിംഗ്സ്, വയലിൻ, വിയോള
ഡബിൾ ബാസ്സ്
അനീഷ് പെരുന്തള്ളൂർ, ക്ലാരിനെറ്റ്
തകിൽ/തവിൽ
കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമർ
യുലിയൻ ഐപ്പ്, ഇലിയൻ പൈപ്പ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമർ
അഭിജിത്ത് നാരായൺ
ട്രംപറ്റ്, ട്രോമ്പോണ്
വയലിൻ
അരുണ്‍ മുരളീധരൻ നായർ
ദിൽരുബാ പ്ലെയർ അരുൺ സുരധ
അലക്സ് മാത്യു
Alex Mathew, ഗിറ്റാർ
ഫ്ലൂട്ട്
റിഥം പ്രോഗ്രാമിംഗ്
കീബോർഡ്, ബാക്കിംഗ് വോക്കൽ
ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്
ബാസ്സ് ഗിറ്റാർ
എസ്‌രാജ്, അർഷദ് ഖാൻ
വയലിൻ, സ്ട്രിംഗ്സ്
തബല, പി കെ ആനന്ദ്
മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമർ
അരിയോസോ ക്വിന്ററ്റ്, സ്ട്രിംഗ്സ്
ആഷിക്ക് എം, ആഷിഖ് എം, റിഥം പ്രോഗ്രാമിംഗ്
സന്തൂർ/വായ്പ്പാട്ട്
ചെല്ലോ
അൽവിൻ കുര്യാക്കോസ്
ഇല്യ, സ്ട്രിങ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
ഗിറ്റാർ
സാക്സോഫോൺ
ഗിറ്റാർ
ഇലക്ട്രിക് വയലിൻ
മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്
എബിനൈസർ എം, വിയോള
ഗിറ്റാർ
എസ് എ സ്വാമി-ഗിത്താറിസ്റ്റ്-ചിത്രം
ശങ്കരമംഗലം അയ്യപ്പസ്വാമി
ഐ ഡി, കീസ്, പെർകുഷൻ, ഫ്ലൂട്ട്
നാദസ്വരം
സ്ട്രിംഗ്സ്, വയലിൻ, വിയോള
Ouseppachan-Music Director
മേച്ചേരി ലൂയിസ് ഔസേപ്പച്ചൻ
ഫ്ളൂട്ട്
പെർകഷൻ
സ്ട്രിംഗ്സ്
കൈലേഷ് ലക്ഷ്മണൻ
വയലിൻ, കല്ല്യാണസുന്ദരം
റിഥം, വയലിൻ
കാമി ബയത്, ഹാർമോണിക്ക
ഗഞ്ചിറ, ഫ്ലൂട്ട്
സിത്താർ
കീത്ത് പീറ്റേഴ്സ്, ബാസ്സ്
സാക്സ്
ചെല്ലോ
ബേസ് ഗിറ്റാർ
സിത്താർ

Pages