സുദക്ഷിണ

Sudakshina

അശോക്‌ ആർ നാഥ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'പേർഷ്യക്കാരൻ' സിനിമയിൽ നായികയായി അഭിനയിച്ചു