രാംലീല

Ramleela

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
വേനൽ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ 1981