രാകേഷ് ഗോപൻ

Rakesh Gopan
സംവിധാനം: 2
കഥ: 1
തിരക്കഥ: 1

100 ഡിഗ്രീ സെൽഷ്യസ് സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ