സരസ്വതിമനോഹരി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 മാമവ ജഗദീശ്വരാ പരമ്പരാഗതം കെ എൽ ശ്രീറാം കെ എസ് ചിത്ര മഴമേഘപ്രാവുകൾ