പെട്രോ സെർച്ചർ

Pietro Zuercher
Date of Birth: 
തിങ്കൾ, 12 January, 1976

 

PietroZuercher-Cinematographer-m3db

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ. വിവിധ ഭാഷകളിലായി നിരവധി സിനിമകൾക്കുവേണ്ടി ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.