* ഉയിരേ പനിമതി നിലാവേ

....

Uyire Video Song | Kuttiyappanum Daivadhootharum | Job Kurian | Gokul Hariharan | Adarsh PV