ഹേയ് മിഴിമഴ തോര്‍ന്നുവോ

ഹേയ് മിഴിമഴ തോര്‍ന്നുവോ
ഹേയ് കനല്‍ വെയില്‍ ചാഞ്ഞുവോ
ഇതള്‍വാടുമീ കവിളോട് ചേര്‍ന്നു നീ പറയൂ
മിഴിമഴ തോര്‍ന്നുവോ
ആരോ അകലേ നിന്‍ വിളികേള്‍ക്കും
അതിലോല മര്‍മ്മരം
ഹേയ് മിഴിമഴ തോര്‍ന്നുവോ
ഹേയ് കനല്‍ വെയില്‍ ചാഞ്ഞുവോ
മറന്നുവോ ഈ മകരസന്ധ്യ
നെയ്തെടുത്തൊരോര്‍മ്മകള്‍

നീ നിറവല്ലയോ
മുറിവേറ്റൊരെന്‍ നെറുകിലുമ്മവെച്ചു പാടുമോ
നീ കിളിയല്ലയോ
ചിറകറ്റൊരെന്‍ കഥപറഞ്ഞു നൊന്തു നീറുമോ
ഹാ ..ഹാ ..
നീ തളിരല്ലയോ
തളരുമ്പൊഴെന്‍ തനുവിലൂടെയൊന്നുലാവുമോ
നീ പുഴയല്ലയോ
ഒഴുകുമ്പൊഴീ കുയിലുപാടും കൂടുതേടുമോ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
hey mizhimazha thornnuvo

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം