നേരം മങ്ങിയ നേരം

Year: 
1988
Neram Mangiya Neram
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
10
Average: 10 (4 votes)

നേരം മങ്ങിയ നേരം
ശിശിരം കോരി ചൊരിയും കുളിരില്‍ (2)
രാത്രി സത്രത്തില്‍ അണയുന്നൂ നാം
കാറ്റിലലയും കരിയിലകള്‍
കാറ്റില്‍ അലയും കരിയിലകള്‍  (നേരം മങ്ങിയ..)

കൊച്ചു സുഖ ദുഃഖങ്ങള്‍
ജപമണി മുത്തുകളായ്‌ എണ്ണുന്നു (2)
സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖങ്ങള്‍ മനസ്സില്‍ വേദനയായ്‌ ഉണരുന്നു
ഏതോ രാക്കിളി കേഴുന്നകലെ
ചേതന പിടയുന്നു ചേതന പിടയുന്നു (നേരം മങ്ങിയ..)മന്ദഹസിക്കാന്‍ മറന്നു
മുകളിലെ ഇന്ദു കലയും മാഞ്ഞൂ (2)
വാടും രജനീ പുഷ്പങ്ങള്‍ തന്‍
വാസന നേര്‍ത്തലിയുന്നു
ഏതോ പിന്‍വിളി കേള്‍ക്കുന്നകലെ
വേര്‍പിരിയും നേരം വേര്‍പിരിയും നേരം (നേരം മങ്ങിയ..)


------------------------------------------------------------------------------------

9KUFNT-XP0A