ലേഖ പാണ്ഡെ

Lekha

ഉത്തരേന്ത്യക്കാരിയായ ലേഖ പാണ്ഡെ തമിഴ്, തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിനുശേഷമാണ് മലയാളത്തിൽ എത്തപ്പെട്ടത്. മലയാളത്തിൽ ബി-ഗ്രേഡ് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്