ജയരാജ് മാടായി

Jayaraj Madayi
ജയരാജ് മാടായി-തിരക്കഥ,സംഭാഷണം
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2

ജയരാജ് മാടായി , 'കളർ ബലൂണ്‍' ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും നിർവ്വഹിച്ചു

https://www.facebook.com/jayaraj.madayi