ഹരി മാടായി

Hari Madayi
ഹരി മാടായി-തിരക്കഥ,സംഭാഷണം
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2

ഹരി മാടായി, കളർ ബലൂണ്‍ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും നിർവ്വഹിച്ചു

 

https://www.facebook.com/hari.madayi