തിധി

സംവിധാനം: 

സ്തീകൾ നേരിടുന്ന ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളെ ആധാരമാക്കി നവാഗതയായ ചിപ്പി രഘുനാഥ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം. ലക്കി റീൽസിൻ്റെ ബാനറിൽ നന്ദകുമാർ, ജോമി ജോസ്, സമദ് ഉസ്മാൻ എന്നിവരാണു ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. 

Thidhi Movie Official Trailer | Chippy Reghunadh | Nandakumar AP | Jomi Jose | Samad Usman