നിറയെ തത്തകളുള്ള മരം

Niraye thathakalulla maram
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

52-ാമത് ഗോവ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ (ഐഎഫ്എഫ്ഐ) യിൽ ഇടം നേടിയ ചലച്ചിത്രം.