അച്ചുതന്റെ അവസാന ശ്വാസം

Released
Achuthante avasana swasam
Tagline: 
What if the next breath is your last breath
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 December, 2023

മദ്യവയസ്കനും കിടപ്പ് രോഗിയുമായ അച്ചുതൻ്റെ ജീവതം പറയുന്ന ചിത്രമാണ് 'അച്ചുതൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം'.