ആറാം തിരുകല്പന

Aaram Thirukalpana

ഹൂ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം അജയ് ദേവലോക സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൽ നിത്യ മേനൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നിവർ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നു.