ചവറ വി പി നായർ

Chavara V P Nair

പഴയകാല നാടക സിനിമാ അഭിനേതാവ്, കലാരഞ്ജിനി, കല്പന, ഉർവശ്ശി, നന്ദു ,കമൽ റോയ് തുടങ്ങിയ സിനിമാ നടീനടന്മാരുടെ അച്ഛൻ.