ധീരജ് ഡെന്നി

Name in English: 
Dheeraj Denny
Alias: 

എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ധീരജ് ഡെന്നി. ഞാൻ സിനിമാമോഹി എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്തിലെ അഭിനയം ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ധീരജിന്റെ ആദ്യ ചലച്ചിത്രം വൈ.

Dheeraj Denny