അരുണ്‍ ശേഖർ

Name in English: 
Arun Shekhar

കോര്‍പ്പറേറ്റ് ചിത്രങ്ങളടക്കം നിരവധി പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അരുണ്‍ ശേഖർ