മജീദ് മാറാഞ്ചേരി

Name in English: 
Majeed Maranchery

സംവിധായകൻ. രാസലീല 2012 എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും സംവിധാനവും ഇദ്ദേഹമാണ്.