ഡിറ്റിഎസ് മിക്സിംഗ്

Displaying 1 - 47 of 47
മീഡിയ ആർട്ടിസ്റ്റ്
അജിത്ത് എ ജോർജ്ജ്
അസിസ്റ്റൻ്റ് മിക്സിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
Rajakrishnan-Audiography
രാജകൃഷ്ണൻ എം ആർ
മന്ത്ര ഡിജിറ്റൽ
ഗാന്ധിയൻ
ജിജുമോൻ മെഗാ മീഡിയ കൊച്ചി
വിസ്മയ മാക്സ്
റ്റി വി രത്നവേലു
അസിസ്റ്റൻ്റ് മിക്സിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
എ വി മുരളി, എ വി മുരളീസാഗർ
പ്രസാദ് 70 എം എം
റബീഷ് ബി ആർ
എ എസ് ലക്ഷ്മീനാരായണൻ
വിനോദ് ശിവറാം
സി ബി വെങ്കിടേഷ്
ഇർഷാദ് ഹുസൈൻ