ശില്പ സുനിൽ

Shilpa Sunil

ശില്പ അഭിനയിച്ച ആദ്യ ചലച്ചിത്രം ബോളിവുഡ് ചിത്രമായ നാസിറുദ്ദിൻ ഷാ അഭിനയിച്ച ചിത്രമായ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്