നാഗനന്ദിനി

Naganandini

30th മേളകർത്ത രാഗം

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 ആശ്ചര്യ ചൂഡാമണി വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ് തീക്കനൽ