ഓംകാരഘോഷിണി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 അഞ്ജലി പുഷ്പാഞ്ജലി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ എസ് ജാനകി കിലുകിലുക്കം