നെടുങ്കാട് കൃഷ്ണന്‍

Nedunkadu Krishnan

മിടുമിടുക്കി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധാന സഹായികളില്‍ ഒരാള്‍