തിങ്കൾക്കലയേ

തിങ്കള്‍ക്കലയേ തിങ്കള്‍ക്കലയേ ശൊല്ലിത്തരവായേന്‍ പാട്ട്
എന്നയറിയും ചിന്ന നിലവേ ഉന്നക്കുമട്ടും തേന്‍പാട്ട്
ഇരൈവന്‍ പേശവില്ലൈ നീയും പേശവില്ലൈ
ഉയിരരുക്കുറള്‍ ദൈവം കേട്ടാല്‍ നീ കേള്‍പ്പതുണ്മൈ
(തിങ്കള്‍ക്കലയേ...)

മുല്ലൈമലര്‍ക്കാട്ടിനില്‍ മുകില്‍മരക്കൂട്ടിനില്‍
ചെല്ലവേ മെല്ലെയേറിപ്പാര്‍ക്കലാം
സിരിക്കുയില്‍പാട്ടിന്നെതിര്‍പാട്ടു പാടലാം
കൊന്നിമരമൂച്ചീലേറി കാട്രീലാടലാം
പട്ടാംപൂച്ചിയൊട്ടൈയേറി പയനം പോകലാം
തേന്‍മഴിന്താടും അരുവിയെയീ കൊലുസിനു അണിയലാം
(തിങ്കള്‍ക്കലയേ...)

അന്നൈമൊഴി കണ്ണിലേ അന്‍പിന്‍മൊഴി നെഞ്ചിലെ
എന്‍ട്രൂമേ പേശാത ദീപമേ നീ ദൈവീകമൊഴിപേശും മൗനമേ
പൊങ്കും നദി തുള്ളിത്തുള്ളി എങ്കു പേശിതു
പച്ചൈമലയെത്തിയെത്തി എന്നൈ കേക്കിതു
ഉന്നൈയറിയാതഉലകമേ ഉണ്മയില്‍ ഊമയേ
(തിങ്കള്‍ക്കലയേ...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thingalkalaye

Additional Info

Year: 
2004